รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน : คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี