รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี : คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี