ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School
ส่งไฟล์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

 
 

<<< >>>

 

***หมายเหตุ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


 

  ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  วารสารประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายพัฒนาทักษะทางสุนทรียภาพ วิทยภาษาอาชีพสู่อาเซียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2562

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม
กิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ 2563

 

กิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ 2563

 

  กิจกรรมแนะแนวสัญจร

 

  วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนธารทองพิทยาคม
 

 

 

 

  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ DLTV

 

 
 

 

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้/คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด

 

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

  แผนที่ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน
แผนปฏิบัติการ

 

 
โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130     
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0144, 0 4466 0877     
E-mail : thantong@thantong.ac.th     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์    
WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th