ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2561

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

การเข้าค่ายคุณธรรม

คลิกชมภาพ กิจกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ได้ที่ Facebook ธารทองพิทยาคม ธ.พ.

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ข้อมูลระบบสแกนลายนิ้วมือ