ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

 

คลิกชมภาพ กิจกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ได้ที่ Facebook ธารทองพิทยาคม ธ.พ.

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2561

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

การเข้าค่ายคุณธรรม

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐