ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

 

 

 

 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2561

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม การเข้าค่ายคุณธรรม

คลิกชมภาพ กิจกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ ๓๕ ได้ที่ Facebook ธารทองพิทยาคม ธ.พ.

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ข้อมูลระบบสแกนลายนิ้วมือ