ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School


ส่งไฟล์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน "ไทยชนะ" มาตรการไทยชนะ (สำหรับครูที่ปรึกษา)
 

 


 

  
วารสารประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ DLTV


 

กิจกรรมแนะแนวสัญจร

 

ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายพัฒนาทักษะทางสุนทรียภาพ วิทยภาษาอาชีพสู่อาเซียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2562

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม
กิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ 2563

 

กิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ 2563

 

วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้/คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะผู้บริหารโรงเรียน

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ใบอนุโมทนาบัตร

 

 

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130     
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877     
E-mail : thantong@thantong.ac.th     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32