ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School








ส่งไฟล์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน









 
 

<<< >>>



***หมายเหตุ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


 

  ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  วารสารประชาสัมพันธ์
 
 
 
 

 

  ภาพกิจกรรม
 
 
 

 

  กิจกรรมแนะแนวสัญจร

 

  วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนธารทองพิทยาคม
 

 

 

 

  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ DLTV

 

 
 

 

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้/คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด

 

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

  แผนที่ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน




แผนปฏิบัติการ

 

 
โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130     
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0144, 0 4466 0877     
E-mail : thantong@thantong.ac.th     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์    
WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th