ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

ค่ายพัฒนาทักษะทางสุนทรียภาพ วิทยภาษาอาชีพสู่อาเซียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2562

แนะแนว การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมโฮมรูมพัฒนาโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ข้อมูลระบบสแกนลายนิ้วมือ