ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

< คลิก > คณะผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

< คลิก > ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

< คลิก > บุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียน

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130     
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877     
E-mail : thantong@thantong.ac.th     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th