ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

โรงเรียนธารทองพิทยาคม

เลขที่ 704/1 หมู่ที่ 1 ถนนศักดิ์มโน ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 1207, 0 4466 0875 โทรสาร 0 4466 0877

E-mail : thantong@thantong.ac.th

เว็บไซต์โรงเรียน : www.thantong.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/thantonface

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130     
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877     
E-mail : thantong@thantong.ac.th     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์    
WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th