ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

22-27 มีนาคม 2562
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <คลิกดูรายละเอียด> < คลิกดูปฏิทินปฏิบัติงาน>
 
   
ปีการศึกษา 2561
ดูผลการเรียนสำหรับนักเรียน SGS (สำหรับนักเรียน) < คลิกดู >
ปีการศึกษา 2561
คู่มือสำหรับประชาชน < คลิกดู >

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster