ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster