ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 

ปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Webmaster