ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

 

ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 

ปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เลขที่ 704/1  หมู่ที่ 1  ถนนศักดิ์มโน  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 0 4466 1207, 0 4466 0875  โทรสาร : 0 4466 0877
E-mail : thantong@thantong.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
WebM@ster : Walaiporn Sukchit : walaiporn@thantong.ac.th